wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dotyczący zmiany właściwości rzeczowej podatku akcyzowego
Zmiana właściwości rzeczowej podatku akcyzowego
Zmiana właściwości rzeczowej podatku akcyzowego.

            W związku z uchwaleniem Ustawy z dn. 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) uprzejmie informuję, że z dn. 01 września br., zgodnie z art. 11 Ustawy, organem podatkowym właściwym w podatku akcyzowym będą urzędy celne.

Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z art. 35 Ustawy deklaracje podatku akcyzowego za miesiąc sierpień należy złożyć we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym według dotychczasowych zasad. Także wpłat za miesiąc sierpień należy dokonać na rachunek urzędu skarbowego.

Równocześnie zgodnie z art. 34 ust.1 Ustawy podatnicy podatku akcyzowego prowadzący działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie Ustawy ( tj. w dn. 01 września br. ) są zobowiązani do dokonania rejestracji poprzez złożenie właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia rejestracyjnego wraz z pierwszą deklaracją podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień br.

Ponadto w zakresie podatku VAT od towarów importowanych do weryfikacji i ewentualnego określenia w prawidłowej wysokości kwot podatków zawartych w zgłoszeniu celnym od 1 września br. właściwym będzie naczelnik urzędu celnego.

 

Rzecznik prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach

07.08.2003

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!