wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Ważne dla Wykonawców, którzy w dniu 08. 02. 2005 r. pobrali ze strony internetowej ogłoszenie wraz załącznikami – nr sprawy ZKP 251/4/2005
Ważne dla Wykonawców, którzy w dniu 08. 02. 2005 r. pobrali ze strony internetowej ogłoszenie wraz załącznikami – nr sprawy ZKP 251/4/2005.
Ważne dla Wykonawców, którzy w dniu 08. 02. 2005 r. pobrali ze strony internetowej ogłoszenie wraz załącznikami – nr sprawy ZKP 251/4/2005.

             W związku z ukazaniem się ogłoszenia w dniu 08. 02. 2005 r. na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach postępowaniu  w trybie negocjacje z ogłoszeniem na „Wykonanie i montaż mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń Centrum Informacji Podatkowej” – sprawa Nr ZKP 251/4/2005 Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19 poz. 177) z uwagi na to, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Planowane środki na realizację zamówienia zostały przydzielone innej jednostce.

   

Na oryginale podpisał:
Wicedyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
mgr Roman Kucharczyk

11.02.2005 r.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!