wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
KOMUNIKAT - zmiana ustawy o rachunkowości
2 maja br. urzędy skarbowe czynne dłużej
KOMUNIKAT - zmiana ustawy o rachunkowości

W związku ze zmianą z dnia 10 lipca 2008r. Ustawy o rachunkowości, która wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2008r., uprzejmie informuję, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, oraz spółki partnerskie, które na dzień 1 stycznia 2008r. były obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu przychodów do równowartości w walucie polskiej 1 200 000 EURO  nie są zobowiązane do ich prowadzenia, mogą dokonać w 2008 roku zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień miesiąca, w którym weszła w życie niniejsza ustawa ( sierpień 2008r.).

Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ustawa ( od września 2008r.) osoby albo spółki są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

O zamknięciu ksiąg rachunkowych i przejściu na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów należy pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku spółek cywilnych, jawnych i partnerskich zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy według miejsca zamieszkania każdego z nich).

Zawiadomienie należy złożyć nie później niż w terminie do 20 września 2008r. 

 

Źródło: Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 144, poz. 900)

 

Rzecznik prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach

Grażyna Piechota


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!