wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Formy zwrotu nadpłaty
Formy zwrotu nadpłaty
Formy zwrotu nadpłaty

 

akcja Ministerstwa Finansów "Szybki PIT"

W związku z trwającą akcją zeznań podatkowych uprzejmie informuję, iż podobnie, jak w latach poprzednich  podatnik, który złożył zeznanie podatkowe zawierające podatek do zwrotu może nadpłatę uzyskać:

-                     na wskazany rachunek bankowy podatnika (podatnicy mają obowiązek wskazania lub zaktualizowania w zgłoszeniu NIP numeru rachunku bankowego),

-                      przekazem pocztowym, jeżeli podatnik nie posiada rachunku bankowego (kwota zwrotu jest pomniejszona o koszty jej zwrotu),

-                     w kasie urzędu skarbowego (w tym przypadku jest konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty).

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu, złożenia przekazu pocztowego, wypłacenia kwoty nadpłaty lub pozostawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80zł.) podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.   

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, natomiast w przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od daty jej skorygowania.  

 

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach

Grażyna Piechota


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!