wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Praktyczne porady jak uniknąć błędów podczas wypełniania zeznania PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego
komunikat -szablon IS

Praktyczne porady jak uniknąć błędów podczas wypełniania
zeznania PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego

  

Zanim przystąpisz do wypełniania swojego zeznania rocznego zapoznaj się z udostępnioną na stronie  www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=instrukcje

dokumentacją użytkownika oraz  zestawem  odpowiedzi na  najczęściej zadawane pytania  www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=faq

 

W trakcie wypełniania i wysyłki zeznania zwróć szczególną uwagę na poniższe aspekty:

 

·        Poprawnie wypełnioną deklarację PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego  można wysłać tylko raz. Próba wysłania kolejnego zeznania rocznego na ten sam NIP zakończy się  odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu:

411 - W systemie jest już dokument (zeznanie) z takim numerem NIP.

W przypadku konieczności przesłania kolejnej wersji zeznania (korekty),  można  to uczynić jedynie w wersji papierowej lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

 

·        Jeżeli otrzymasz status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych, to prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji :

o       Urząd skarbowy, do którego wysyłasz zeznanie nie posiada Twoich danych identyfikacyjnych lub są one nieaktualne, ponieważ:

§         W ciągu roku zmieniłeś właściwość miejscową dla składania zeznania (zmiana miejsca zamieszkania) lub zmieniłeś dane identyfikacyjne  i nie  złożyłeś formularza aktualizującego  NIP-3

§         Na zeznaniu wybrałeś niewłaściwy urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie

o       Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:

§         Wpisałeś nieprawidłowy NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub NIP współmałżonka

§         Błędnie wpisałeś  Nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak

§         Błędnie wpisałeś Pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka)

§         Błędnie wpisałeś Datę urodzenia podatnika np. zamienione miesiące z dniami.

§         Nieprawidłowo wpisałeś PESEL - np. w zgłoszeniu rejestracyjnym/aktualizacyjnym do US był podany numer PESEL a na zeznaniu nie jest wypełniony lub odwrotnie

o       W danych autoryzujących wpisałeś błędną Kwotę przychodu z zeznania za 2007 rok  - np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona), sumę przychodów podatnika i małżonka (powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika), 1250,01 zamiast 1250.01 (użyłeś przecinka zamiast kropki dla rozdzielenia części całkowitej od dziesiętnej)Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.

 

·        Wypełniając daty zwróć uwagę na właściwy format   DD-MM-RRRR (dwie cyfry określające dzień kreska dwie cyfry określające miesiąc kreska cztery cyfry określające rok). Przykład prawidłowo wypełnionej daty to 31-01-1975. Niezastosowanie się do  powyższej wskazówki może skutkować odebraniem z systemu e-Deklaracje komunikatu 401 lub 412.

·        Zwróć uwagę na pola kwotowe. Należy pamiętać, że  do rozdzielania części całkowitej od dziesiętnej używamy znaku „ . ” (kropki) - np. 121.01 a nie 121,01.

UWAGA! Nie używać kropki („ . ”) z klawiatury numerycznej, ponieważ stosowany jest amerykański system zapisu pól kwotowych.

·        Zwróć uwagę na nazwę gminy. Mieszkańcy miast na prawach powiatu np. Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław itp. muszą wybrać najpierw właściwy powiat z listy powiatów opisany jako M.<miasto> np. M.GDAŃSK. Wówczas na liście gmin pojawi się właściwa gmina, np. M.GDAŃSK.

Powiaty: GDAŃSKI, KRAKOWSKI, LUBELSKI, WROCŁAWSKI itp. są powiatami zawierającymi tylko gminy miejskie i wiejskie, bez miast na prawach powiatu.

·        Załączniki, które można dołączyć do zeznania PIT-37 tj. PIT/O, PIT/D lub PIT-2K są dołączane automatycznie po wpisaniu liczby 1 do odpowiednich pól:
pole 130 – dla PIT/O
pole 131 – dla PIT/D
pole 132 – dla PIT-2K.
W załączniku PIT/O składanym w formie elektronicznej nie została przewidziana część E, ponieważ jest ona nieobowiązkowa.

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!