wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
RESTRUKTURYZACJA - podsumowanie
RESTRUKTURYZACJA – PODSUMOWANIE

RESTRUKTURYZACJA  - podsumowanie

        W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2002r. terminu do wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji bądź decyzji o umorzeniu  postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach realizacji ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców Izba Skarbowa w Katowicach podaje dane dotyczące ilości złożonych przez przedsiębiorców wniosków, wysokości należności zgłoszonych do restrukturyzacji oraz ilości wydanych decyzji o wszczęciu bądź umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

        Informuje się ponadto, iż w woj. śląskim na dzień 30 czerwca br. stan zaległości wynosił ogółem 3.876.918 tys. zł., z czego stan zaległości podmiotów w likwidacji i w upadłości łącznie 696.404 tys. zł. ( nie był objęty zgodnie z Ustawą o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców postępowaniem restrukturyzacyjnym ).

Stan zaległości podlegających restrukturyzacji wynosił : 3.180.514 tys. zł.

Przed wejściem w życie w/w Ustawy zakładano, że postępowaniem restrukturyzacyjnym objęte zostaną należności w kwocie 2.554.203 tys. zł. Do dnia 31.12.2002r. kwota zgłoszonych do restrukturyzacji należności wyniosła 2.682.159 tys. zł. co stanowi 105% kwoty prognozowanej i 84,3% kwoty zaległości, które podlegać mogły restrukturyzacji.

Dane na dzień 31 grudnia 2002 r.

 1. Ilość ogółem złożonych wniosków : 8.947  w tym :
 •  przedsiębiorcy zaliczeni do grupy małych :    8.735
 •  przedsiębiorcy zaliczeni do grupy średnich :    135
 •  przedsiębiorcy zaliczeni do grupy dużych :        77

 

 1. Wysokość zgłoszonych do restrukturyzacji zaległości łącznie : 2.682.159 tys. zł. w tym:
 • przedsiębiorców zaliczonych do grupy małych :        323.558 tys. zł.
 • przedsiębiorców zaliczonych do grupy średnich:       132.757 tys. zł.
 • przedsiębiorców zaliczonych do grupy dużych:       2.225.844 tys. zł. 
 1. Ilość wydanych decyzji łącznie do dnia  31.12.2002r. :

 • o warunkach restrukturyzacji - 7.842  decyzji

 • negatywnych - z powodu niespełnienia warunków przewidzianych w ustawie - 509 decyzji 

Bez rozpoznania pozostało  456 wniosków - przedsiębiorcy nie uzupełnili wymogów formalnych złożonych wniosków.

W stosunku do 140 wniosków postępowanie zostało zawieszone w trybie art.15 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.      

Rzecznik prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!