wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Rozlicz ulgę na dzieci już w zeznaniu za 2007 rok 
DZIEŃ   OTWARTY
Rozlicz ulgę na dzieci już w zeznaniu za 2007 rok 

 

            Rozliczając zeznanie podatkowe za 2007 rok warto pamiętać o nowej uldze podatkowej – uldze na dzieci, z której mogą skorzystać łącznie oboje rodzice i może to zostać dokonane od podatku jednego z nich albo obojga – ważne, aby odliczenie w sumie nie przekraczało limitu przyznanego na dziecko albo ilorazu kwoty ulgi i ilości dzieci, na które przysługuje odliczenie. Ulga przysługuje zarówno na dzieci własne, jak i przysposobione. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczono rozwód albo separację odliczenie przysługuje temu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeśli dzieci zamieszkują u obojga rodziców np. kilka miesięcy u matki i kilka u ojca wówczas odliczenie przysługuje każdemu z nich, a jego kwota stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u jednego rodzica i 1/12 kwoty przyznanego limitu ulgi na dziecko.

Ulga przysługuje na dzieci małoletnie albo bez względu na wiek, jeśli mają prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, a także dzieci uczące się w szkołach wyższych do 25 roku życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, z wyj. dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie powodujących  obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

            Kwota, jaką podatnik może odliczyć od podatku na jedno dziecko w roku podatkowym stanowi dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. W tym roku jest to 572,54 zł, zatem od podatku za 2007 rok w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2008 roku będzie można na jedno dziecko odliczyć kwotę 1145,08 zł. Z kolei w zeznaniu podatkowym za 2008 rok, jakie będzie składane w 2009 roku, będzie to już kwota wyższa, wynosząca 1173,70 za każde dziecko, ponieważ kwota wolna od podatku w 2008 roku będzie podniesiona do 586,85 zł.

            Ulga jest odliczana od podatku obliczonego zgodnie ze skalą podatkową, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku, gdy podatnik ma więcej, niż jedno dziecko ulgę w wysokości 1145,08 zł mnoży się razy ilość dzieci i w takiej wysokości odlicza od podatku. Rodzice mogą rozliczać się wspólnie i wspólnie odliczyć ulgę od podatku, albo indywidualnie, wówczas jeden z małżonków może rozliczyć całą ulgę albo każdy z małżonków część ulgi. Ważne, aby wysokość odliczenia nie przekraczała przyznanego limitu. Ważne również jest i to, że ulga nierozliczona w danym roku podatkowym, bo np. podatnik miał zbyt niskie dochody, aby ulgę rozliczyć w całości, w części niewykorzystanej  nie przechodzi na kolejny rok. W kolejnym roku podatnik korzysta już z limitu na dany rok.

            Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby, które płacą podatek na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej. Nie mogą skorzystać osoby, jakie wybrały opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatkową,  a także rolnicy, gdyż nie płacą podatku dochodowego.   

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach

Grażyna Piechota

2007-11-22


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!