wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Kilka ważnych uwag dla "małych podatników"
Kilka uwag dla małych podatników

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. nowelizująca ustawę o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym wprowadziła pojęcie małego podatnika, metodę kasową rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz możliwość składania kwartalnych deklaracji podatkowych. W związku z tym uprzejmie informuję zainteresowanych podatników o kilku nowych obowiązkach:

 

  • progi kwotowe określone w EURO w nowelizacji ustawy z dn. 30 sierpnia 2002r. uprawniające do zaliczenia podmiotu do grupy “małych podatników” w przeliczeniu na złote w 2002 roku wynoszą : 3.079.000,00zł oraz 115.000,00zł,
  •  

  • mały podatnik chcący skorzystać z metody kasowej lub kwartalnego składania deklaracji już w IV kwartale tego roku winien do 30 września we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym złożyć zawiadomienie o wyborze metody kasowej lub kwartalnego składania deklaracji,
  •  

  • podatnik stosujący metodę kasową winien oznaczać faktury sprzedaży klauzulą Faktura VAT - MP, tak aby kontrahenci byli świadomi współpracy z takim właśnie podatnikiem. Brak oznaczeń skutkował będzie odpowiedzialnością podatnika zgodnie z art. 62 ustawy z dn. 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. Nr 63, poz. 930 ze zm. ),
  •  

  • w przypadku korzystania przez małego podatnika z metody kasowej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego mu będzie przysługiwało dopiero w rozliczeniu za kwartał, w którym podatnik ureguluje całą należność z otrzymanej od kontrahenta faktury ( w przypadku importu – zapłata podatku z dokumentu celnego ). Ważnym zatem dla rozliczenia podatku naliczonego będzie nie moment otrzymania faktury, a moment jej zapłaty,
  •  

  • mały podatnik, który nie wybrał metody kasowej, wybrał natomiast kwartalne składanie deklaracji powinien pamiętać, że nie tylko zapłata, ale i ewentualny zwrot podatku naliczonego będzie przebiegać za okresy kwartalne.

 

Reasumując, zwracam uwagę zainteresowanych “małych podatników”, że zadeklarowanie przejścia na metodę kasową przy rozliczaniu podatku VAT lub kwartalne składanie deklaracji podatkowych będzie skutkować co najmniej przez okres następnych IV kwartałów, dopiero bowiem po ich upływie “mały podatnik” będzie mógł złożyć wniosek o rozliczanie się za okresy miesięczne.

 

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!