wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Przeniesienie własności lokali na warunkach preferencyjnych
DZIEŃ   OTWARTY

Przeniesienie własności lokali na warunkach preferencyjnych.

 

Na podstawie uregulowań zawartych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz.1116 ze zm. ) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu z:

  1. członkiem, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – art. 12 ustawy,
  2. członkiem lub osobą niebędącą członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – art. art. 1714  ustawy,
  3. najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego (czyli byłego mieszkania zakładowego) – art. 48 ustawy.

    

 Ministerstwo Finansów pismem z dnia 02 sierpnia 2007 roku nr DD3-0680-223/MC/07/MB8-627 wypowiedziało się w zakresie przeniesienie własności lokali na warunkach preferencyjnych, w którym stwierdziło, że nie występuje przychód do opodatkowania w przypadku zawierania umów przeniesienia własności lokalu z członkiem, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Nie ma bowiem miejsca przysporzenie majątkowe po stronie członka spółdzielni. Nie ma więc też podstaw, aby z powyższego tytułu ustalać  przychody z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W związku z tym na spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia PIT – 8C. 

Natomiast, czy powyższe stanowisko znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do umów przeniesienia własności lokalu zawieranych z najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego (czyli byłego mieszkania zakładowego) – jest obecnie przedmiotem uzgadniania z Ministerstwem Finansów.

 

W zakresie podatku od towarów i usług  ustanowienia i przekształcania spółdzielczych praw do lokali  traktowane są jak dostawa towarów. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2007r. dostawa taka  mogła być opodatkowana stawką 0%, 7% lub mogła korzystać ze zwolnienia w zależności od indywidualnego stanu faktycznego sprawy.

 I tak, stawka 0% obowiązywała na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego (art. 146 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy), z zastrzeżeniem przepisu przejściowego (art. 153 ust. 2 ustawy) dotyczącego praw lokatorskich ustanowionych i zasiedlonych przed 1 maja 2004r.

Stawka 7% obowiązywała na dostawę lokali przed pierwszym zasiedleniem lub zamieszkaniem, czyli tzw. obrót na rynku pierwotnym.

Natomiast zwolnienie dotyczyło dostaw, których przedmiotem były lokale już zasiedlone lub  zamieszkałe, czyli tzw. obrót wtórny. Ww. zwolnienie nie znajduje zastosowania w przypadku przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa, jeżeli następuje ono w okresie 5 lat od jego ustanowienia.

 

Od 1 stycznia 2008r. przestał obowiązywać przepis art. 146 ust. 1 pkt  3 lit. c ustawy dający prawo do stawki 0% w przypadku przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw. Natomiast nadal obowiązuje stawka 7% lub zwolnienie w zależności od indywidualnego stanu faktycznego sprawy. Oddzielnie trzeba rozpatrywać przypadki, w których ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r.  

Stanowisko Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej

Komunikat dot.ogólnej interpretacji prawa podatkowego 2008.01.24


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!