wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W związku ze zmianą ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) uległ zmianie sposób dostarczania podań do organów administracji publicznej. Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zmiana ustawy obowiązuje od dnia 17 czerwca 2010r.

Jednocześnie nie uległ zmianie sposób dostarczania innych dokumentów w postaci elektronicznej do organów administracji publicznej (skargi, dokumenty dot. zamówień publicznych), które mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej.

 

Adres poczty elektronicznej Izby Skarbowej w Katowicach: is@sl.mofnet.gov.pl

Adres strony internetowej Izby Skarbowej w Katowicach: http://www.isnet.katowice.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej umożliwiającej złożenie wniosku do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

Link wyłącznie dla IS Katowice 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup?catalog.return=true&catalog.page=opis_uslugi&catalog.do=pokazOpisUslugi&catalog.id=32203

 

Aby złożyć dokument w postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Adres strony internetowej systemu ePUAP, na której znajdują się instrukcje z zakresu korzystania z systemu ePUAP oraz edukacyjny serwis internetowy:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_f6NQNxNPQ0MLRxdnAyMzD-9AC29nI3cXE_1wkA5kFWauhiAVJk4-YZ4G7i7GEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQCU3v4N/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRkNIUlNLRzEwME01RDAyRFNVRTRKRTMwTzM!/

 

Dla korespondencji przekazywanej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej maksymalny możliwy do przesłania rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem jest równy maksymalnemu rozmiarowi dokumentu, który można przesłać przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej wynosi 5 MB.”

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Izby Skarbowej w Katowicach umieszczonej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej można załatwić następujące kategorie spraw:

- skargi, wnioski, zapytania do urzędu - http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=22456?pE2SHHlWords=katowicach+katowice+skarbowa+izba

- wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3344&NoTheme=false&kartaId=29231?pE2SHHlWords=katowicach+skarbowa+izba

- przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji - http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3384&NoTheme=false&kartaId=29305?pE2SHHlWords=katowicach+katowice+skarbowa+izba

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Izby Skarbowej w Katowicach również na następujących informatycznych nośnikach danych: płyta CD, płyta DVD, pamięć USB, karta pamięci CF/SD/SDHC

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!