wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Wybór formularzy zeznań podatkowych
Wybór formularzy zeznań podatkowych

Wybór formularzy zeznań podatkowych

       Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i tak:

 

Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

 1. prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,

 • działy specjalne produkcji rolnej,

 1. uzyskali przychody:

 • z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umowy o podobnym charakterze,

 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z tytułu: sprzedaży udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, działalności wykonywanej osobiście),

 • ze źródeł przychodów położonych za granicą (np.: z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),

 • z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek ( w tym przychody wykazane w informacji  PIT-8C),

 1. korzystają z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych,

 2. sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

 3. są obowiązani doliczyć do swoich  dochodów dochody małoletnich dzieci (np.: rentę rodzinną)     

 

Formularz PIT-37  przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

 1.  wyłącznie uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek z tytułu:

 •  wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur lub rent krajowych,

 • dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z  tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 

 1.   nie są obowiązani do uzyskanych dochodów  doliczać dochodów małoletnich dzieci.

UWAGA :

 Informuje się ponadto, że w każdym roku są opracowywane nowe druki zeznań podatkowych, dlatego błędnym jest także dokonywanie rozliczeń za rok podatkowy 2002 na formularzach podatkowych z  lat poprzednich.

 

Rzecznik Prasowy  

Izby Skarbowej w Katowicach


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!