Przedmiot postępowania:

Zakup abonamentu komputerowego informacji prawnej dla Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) Nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 45

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała 1
ul. Warszawska 45, skrytka pocztowa 321

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-33-812-62-89

0-prefix-33-812-54-77

Fax:

0-prefix-33-812-38-46

e-mail:

mwp@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Nr BZP i pozycji, pod którą ogłoszony przetarg

BZP

pozycja

Złożone oferty 

ilość

2

w tym

odrzuconych

0

zwróconych bez rozpatrywania

0

Cena najtańszej oferty (z VAT) 

12.736,80 zł

Cena najdroższej oferty (z VAT)

12.871,00 zł

Podpisano umowę z firmą

Nazwa i adres Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 5a, Regionalny Oddział w Chorzowie
41-500 Chorzów
ul. Kościuszki 6
REGON 190610277
tel.: 0-prefix-32-771-30-10
Fax: 0-prefix-32-771-30-12
e-mail:
internet:

Cena

z VAT 12.736,80 zł
w tym VAT  2.296,80 zł

Powód unieważnienia postępowania

 nie dotyczy