Przedmiot postępowania:

Remont i modernizacja w budynku Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodku Zamiejscowym w Bielsku-Białej  ul. Traugutta 2a

Tryb przetargu:

nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 EURO   (Tak/Nie)

NIE

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała  1

ul. Warszawska 45

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

033 8193572

Fax:

033 8123846

e-mail:

Halina.Konior.@ou.isnet.katowice.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

 

Rodzaj zamówienia:

 Robota budowlana

Nr  BZP i pozycji, pod którą był ogłoszony przetarg

BZP

Pozycja

 

 Nie dotyczy

Złożone oferty

Ilość

1

w tym

Odrzuconych

0

Zwróconych bez rozpatrywania

0

Cena najtańszej oferty ( z VAT )

 113898,06 zł

Cena najdroższej oferty ( z VAT )

 113898,06 zł

Podpisano umowę z firmą:

Nazwa i adres:

Usługi Remontowo-Budowlane

Zdzisław Kliś

 34-300 Żywiec ul. Żwirowa 2

 

 

REGON

070071244

tel.:

033 867-02-14

Fax:

033 867-02-14

e-mail:

internet:

Cena

z VAT

   113 898,06 - zł

w tym VAT

   20 539,00,- zł

Powód unieważnienia postępowania

 Nie dotyczy