IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

===========================================================

Adres do korespondencji:

 

Izba Skarbowa

w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice 27

 

 

*identyfikator 001021234 *

*NIP: 954-13-02-993*

*telefony: 0-32-207-60-00

                 0-32-788-60-00

* faxy:     0-32-207-60-10

                 0-32-788-60-10

* e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl

             kancelaria@isnet.katowice.pl

===========================================================

Znak: ZKP-251/17/KN/06/48117

Katowice, 2006-08-23

 

Wasz znak:

ewid. przych.

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i sprzedaż artykułów żywnościowych w ilości 1900 porcji oraz zorganizowania małej gastronomii w trakcie trwania X Spartakiady Skarbowców województwa śląskiego, sprawa nr ZKP-251/17/PN I/06

 

 

         Informujemy, że Zamawiający po dokładnej analizie złożonych ofert na wykonanie zamówienia publicznego na dostawę i sprzedaż artykułów żywnościowych w ilości 1900 porcji oraz zorganizowania małej gastronomii w trakcie trwania X Spartakiady Skarbowców województwa śląskiego wybrał ofertę Firmy Usługowo-Handlowej S.C. B. MANDLA, A. KOSOWSKI, ul. Stadionowa 9, 41-400 Mysłowice za łączną kwotę brutto: 30.401,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta jeden złotych).