IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

===========================================================

Adres do korespondencji:

 

Izba Skarbowa

w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice 27

 

 

*identyfikator 001021234 *

*NIP: 954-13-02-993*

*telefony: 0-32-207-60-00

                 0-32-788-60-00

* faxy:     0-32-207-60-10

                 0-32-788-60-10

* e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl

             kancelaria@isnet.katowice.pl

===========================================================

Znak: ZKP-251/14/PN I/06/38547

Katowice, 2006-07-05

 

Wasz znak:

ewid. przych.                                                   

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania prawniczego dla pracowników  Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie ZKP-251/14/PN I/06

 

 

 

    Informujemy, że Zamawiający po dokładnej analizie wszystkich złożonych ofert oraz przeprowadzonych testów oceniających zakres informacji zawartych w programie oraz jego funkcjonalność postanowił powierzyć wykonanie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania prawniczego dla pracowników  Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy Wydawnictwu C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za łączną kwotę brutto 27.803,80 zł.