Przedmiot postępowania:

Wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3-go Maja 20

Tryb przetargu:

nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) Nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach 

40-022 Katowice, ul.Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach 
40-951 Katowice
skrytka pocztowa 169

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-61-13

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Nr BZP i pozycji, pod którą ogłoszony przetarg

BZP

nie dotyczy
pozycja nie dotyczy

Złożone oferty 

ilość

w tym

odrzuconych

zwróconych bez rozpatrywania

Cena najtańszej oferty (z VAT) 

Cena najdroższej oferty (z VAT)

Podpisano umowę z firmą

Nazwa i adres
REGON
tel.:
Fax:
e-mail:
internet:

Cena

z VAT  
w tym VAT  

Powód unieważnienia postępowania

 Postępowanie unieważniono zgodnie z art.27b ust.1 pkt 2 uozp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.