wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul.Sixta 17
Centrala: 33 4998-200
fax:33 4998-221

us2403@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ pierwszy-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Ułatwienia dla firm i uszczelnienie systemu podatkowego

Uproszczenie i unowocześnienie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który rząd przyjął 19 maja 2015 r.

Grafika przedstawiająca symbole paragrafu

Zmiany przewidują m.in. wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych, co oznacza uproszczenie reprezentowania strony przez pełnomocnika oraz ograniczenie biurokracji w organach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie podatnik mógł złożyć tylko raz. Będzie ono uprawniać do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych i przed wszystkimi organami, w tym samorządowymi. Pełnomocnictwo ogólne będzie składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do konkretnej sprawy. Aktualnie pełnomocnictwo składane jest w urzędzie skarbowym do każdej sprawy.

Projekt przewiduje także wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy, którzy prowadzą dokumentację elektronicznie będą przekazywać dane na żądanie organu podatkowego w ramach trwającej procedury. Pozwoli to na szybszą analizę danych, skróci czas kontroli i ograniczy angażowanie podatnika. Zmiana będzie wprowadzana stopniowo.

Zakłada się także wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie jednego „wiodącego" urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia i podniesie efektywność postępowań podatkowych (kontroli).

Nowością jest też zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę. Stawka obniżona jak i podwyższona będzie miała symetryczną relację do stawki podstawowej. W przypadku odsetek obniżonych spowoduje to wzmocnienie samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach. Natomiast w odniesieniu do odsetek podwyższonych istotne jest wzmocnienie prewencji przed uchylaniem się od obowiązków dotyczących płacenia podatków o podwyższonym ryzyku, tj. VAT, akcyzy i cła.

Z kolei możliwość składania grupowego wniosku o indywidualną interpretację podatkową pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich kontrahentów. Dopracowana zostanie również formuła interpretacji ogólnej. Zamiast powielania interpretacji indywidualnych po wydaniu interpretacji ogólnej proponuje się tylko potwierdzanie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!