wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Wakacyjna odsłona akcji „Weź paragon”
Wakacyjna odsłona akcji „Weź paragon”

W dniu 1 lipca 2013r. rozpoczęła się wakacyjna akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon", w ramach której urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe będą zachęcały klientów do żądania paragonu za zakupiony towar, a przedsiębiorcom będą przypominały o obowiązku ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kasy rejestrującej i wydawania paragonów przy każdej transakcji. 
W czasie tegorocznej akcji letniej, obok kampanii informacyjnej skierowanej do konsumentów, prowadzone będą kontrole przedsiębiorców sprawdzające wywiązywanie się przez podatników z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. 
Kluczowym założeniem akcji „Weź paragon” jest zwiększenie świadomości konsumentów o funkcji paragonu w obrocie gospodarczym i celu jego żądania po każdym zakupie. Jeżeli sprzedawca nie wydrukuje lub nie wyda paragonu, klient ma prawo zażądać jego wydania. Bowiem odebrany i zachowany paragon niesie szereg korzyści nie tylko dla kupującego, ale również dla sprzedawcy. 

1. Ułatwia złożenie reklamacji. Paragon z kasy fiskalnej jest dowodem zakupu umożliwiającym szybkie i skuteczne złożenie reklamacji wadliwego towaru lub usługi. 
2. Umożliwia porównanie cen tego samego towaru u różnych sprzedawców. 
3. Daje pewność, że nie zostaliśmy oszukani, a sprzedawca odprowadza należny od transakcji podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Ma to niemałe znaczenie dla wszystkich podatników, ponieważ pieniądze z podatków pozwalają na realizację naszych wspólnych celów i potrzeb, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy edukacji. 
4. Przyczynia się do ograniczania „szarej strefy”, gdyż sprzedawca nie będzie miał możliwości ukrywania swoich dochodów i działania wbrew zasadom uczciwej konkurencji. 
5. Wspiera uczciwą konkurencję, ponieważ sprzedawca, rejestrując rzetelnie swoje obroty i odprowadzając należne podatki, działa na zasadach uczciwej konkurencji. 

Z drugiej strony, akcja „Weź paragon” ma zmobilizować sprzedawców do przestrzegania obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Podczas wakacji letnich, w całym kraju, będą przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży, targowisk, sklepów i barów. Kontrolerzy skarbowi sprawdzą czy sprzedawcy ewidencjonują rzetelnie sprzedaż na kasach fiskalnych i wydają paragon przy każdej transakcji. Przypomną również o istniejącym od dnia 1 kwietnia 2013r. obowiązku zamieszczania na paragonie 
nazwy towaru pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację. W przypadku wykrycia sprzedaży towarów lub usług poza ewidencją, braku kasy fiskalnej, faktu niewydania paragonu klientowi lub wydania wadliwego paragonu, na sprzedawców nakładane będą mandaty. Wysokość grzywny w drodze mandatu karnego może być wymierzona w granicach od 160 zł do 3200 zł. 

Podobnie jak w latach poprzednich, przekaz akcji został zilustrowany rysunkiem znanego polskiego rysownika pana Andrzeja Mleczki. Z humorystycznym akcentem chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy podatników i zachęcić do wydawania i żądania paragonów.

Akcja letnia Weź paragon


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!