wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Zasady zwrotu nadpłat podatków

  

I. Podatnicy , którzy nie prowadzą działalności gospodarczej otrzymają zwrot nadpłaty :

  1. przelewem na aktualny rachunek bankowy jeżeli :

- w latach ubiegłych dokonali zgłoszenia tego rachunku,

- w przypadku zmiany rachunku bankowego zaktualizują dane 

  wykorzystując druk ZAP-3, w którym w bloku B.4. wpiszą  

  informacje o posiadanym rachunku bankowym.

Zwrot na rachunek bankowy jest dla podatnika najszybszą inajbardziej korzystną formą zwrotu.   

  1. przekazem pocztowym

Podatnik ponosi koszt zwrotu podatkuza  pośrednictwem poczty.

Z kwoty nadpłaty Urząd obowiązany jest potrącić opłatę pocztową za przekaz.

      3.  w formie wypłaty z kasy

          Zwrot z kasy może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków:

    - podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty z kasy,

    - w zeznaniu / PIT-37 poz. 135; PIT-36 poz. 314/ lub we wniosku  

      poda numer swojego telefonu,

     - osobiście odbierze nadpłatę w dniu wyznaczonym przez Urząd.                            

II. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą , którzy nie są  obowiązani do posiadania rachunku bankowego:

          - zwroty nadpłat następują według zasad opisanych w pkt I

           / przy czym zgłoszenia rachunku bankowego należy dokonać

             w organie ewidencyjnym na formularzu CEIDG-1 /.

III. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą , którzy zobowiązani są do posiadania rachunku bankowego:

           - zwroty nadpłat będą dokonywane na rachunek bankowy zgłoszony

              w organie ewidencyjnym .

      Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innego sposobu zwrotu nadpłat przysługujących tej grupie podatników.

 

    ***************************************

Szczególny sposób postępowania przewidziano dla nadpłat, które nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Taka nadpłata podlega zwrotowi jeżeli podatnik nie posiada zaległości i wystąpi o jej zwrot.

Wypłata kwoty może nastąpić wyłącznie w kasie, co wiąże się z koniecznością osobistego zgłoszenia się podatnika w czasie wyznaczonym przez Urząd.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!