wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Informacja o konsekwencjach nieterminowego złożenia zeznania podatkowego oraz skutkach finansowych nieterminowej zapłaty podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że:

 

 1. termin złożenia zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2013 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2014 roku.

Zeznania podatkowe można:

 • przekazać drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl

 • złożyć w siedzibie Urzędu,

 • przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego, ul. Hubera 4, 43-190 Mikołów.

 

 1. termin płatności, wynikającej z zeznania podatkowego - różnicy podatku do zapłaty upływa 30 kwietnia 2014 roku z wyjątkiem przypadków określonych w art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według treści art. 44 ust. 6 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy nie wpłacają zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty, tj. do 20.01.2014r. złożyli zeznanie roczne i dokonali zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

 

 1. niezapłacony w terminie płatności podatek stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

 

 1. nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej lub zeznania podatkowego stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone:

 • w przypadku zastosowania postępowania mandatowego karą grzywny w wysokości od 168,00 zł do 3.360,00 zł,

 • w postępowaniu przed sądem karą grzywny w wysokości od 168,00zł do 33.600,00 zł,

 

 1. złożenie zeznania podatkowego po obowiązującym terminie, tj. po dniu 30 kwietnia 2014 r. powoduje utratę prawa:

 • do zastosowania łącznego opodatkowania dochodów małżonków,

 • do zastosowania opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci,

 • do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna:

 • art. 51 i art. 53 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zmianami),

 • art. 6 ust. 10 w związku z art. 6 ust. 2 i 4, art. 44 ust. 6, art. 45 ust. 1, 1a i 4 oraz art. 45c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: z 2012r. poz. 361 ze zmianami),

 • art.48, art. 54 i art. 56 § 4 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 186 ze zmianami).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!