wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19.08.2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez :

a) korzystanie z poczty elektronicznej,

b) przesyłanie faksów,

c) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Niezależnie od powyższego – Naczelnik Urzędu Skarbowego może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządy wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej i złożone:

- w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj. codziennie od 7.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki od 7.00 do 18.00,

- za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów ul. Hubera 4.

Zgłoszenia można też dokonać poprzez:

- pocztę elektroniczną na adres: us2420@sl.mofnet.gov.pl,

- platformę e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,

- wysłanie faxu na numer 32 2260 851.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Mgr Aldona Siedlis


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!