wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Informacja dotycząca składania zeznań rocznych za 2013r. przez internet

 

Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca. W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można składać m. in. następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2013r. oraz wniosek PIT-16 w 2014r.

 

Do wysyłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 należy:

 • posiadać odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Finansów,

 • posiadać dostęp do Internetu,

 • przygotować dane takie jak: PESEL, NIP (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą albo zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług albo płatników składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2012r. – zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

Przy czym od 2012r. osoby fizyczne, jeśli:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,

 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika

dla celów podatkowych posługują się numerem PESEL.

 

Następnie należy:

 1. wejść na stronę www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje,pobrać i zainstalować z zakładki Do pobrania:

 2. aplikację e-Deklaracje Desktop działającą w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS lub

 3. wtyczkę plug-in (patrz: UWAGA),

 4. wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać formularz ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje(z zakładki Formularze) i wypełnić go,

 5. podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.,

 6. wysłać dokument,

 7. sprawdzić status dokumentu:

 8. formularz przyjęty przez system e-deklaracje posiada status 200 – informacja o nim będzie wyświetlana na liście w zakładce Wysłane – przyjęte,

 9. formularz, który posiada inny status nie został przyjęty przez system, formularz trafi na listę wyświetlaną w zakładce Wysłane – odrzucone, po sprawdzeniu rodzaju błędu można edytować formularz celem naniesienia koniecznych poprawek i ponownego wysłania formularza do systemu e-Deklaracje,

 10. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)- jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.

 

UWAGA: Wymagania sprzętowo-techniczne niezbędne do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy z zakładki Formularze.

Aby wypełnić i wysłać zeznanie w formie elektronicznej należy posiadać:

 • komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8) i skonfigurowanym dostępem do Internetu,

 • zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 9.0.0 lub wyższa, zalecana wersja polska) – odpowiednia wersja do pobrania na stronie producenta: www.adobe.com/pl/lub get.adobe.com/reader.

 • pobraną ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (z zakładki: Do pobrania) i zainstalowaną w systemie aktualną wtyczkę plug-in do programu Adobe Reader,

 • pobrany ze strony internetowej systemu e-Deklaracje formularz interaktywny (z zakładki: Formularze) i zapisany na dysku lokalnym komputera.

 

Zeznania PIT-36 i PIT-37 za 2013r. można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego indywidualnie,wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa UPL-1) lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Dodatkowo, bez podpisu kwalifikowanego, można złożyć korektę deklaracji:

 • za 2008r.: PIT-37,

 • za 2009r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

 • za 2010r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

używając Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 • za 2011r., 2012r. oraz za 2013r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

używając identyfikatora podatkowego NIP albo tylko numeru PESEL.

 

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

 

W przypadku pojawienia się wątpliwości można skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/instrukcjelub skontaktować się telefonicznie z infolinią systemu e-Deklaracje Krajowej Informacji Podatkowej w sprawie procedur składania deklaracji lub pomocą techniczną systemu e-Deklaracje w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu pod numerem:

 • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

 • 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

 

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje..

 

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,

 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

 • łatwość wypełnienia,

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,

 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,

 • ochrona środowiska,

 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

 

Korzystając z tak dogodnego sposobu składania zeznań nie należy zwlekać z wykonaniem tej czynności do ostatniego dnia terminu, który upływa w dniu 30.04.2014r. Wcześniejsze złożenie zeznania nie powoduje zmiany terminu płatności (termin ten – bez względu na datę złożenia zeznania upływa w dniu 30.04.2014r.).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!