wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Informacja nt rozliczeń podatku dochodowego za 2014 r. - PIT-16A, PIT- 19A, PIT- 28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje:

W terminie do 02.02.2015r. podatnicy prowadzący działalność w 2014 roku w formie ryczałtu ewidencjonowanego są obowiązani złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego zeznanie PIT-28 (wraz z załącznikami) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2014 rok.

Zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika.

W terminie do 02.02.2015r. podatnicy karty podatkowej obowiązani są do złożenia PIT-16A deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2014 roku, deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu.

W terminie do 02.02.2015r. osoby duchowne obowiązane są do złożenia PIT-19A deklaracji o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów od osób duchownych w poszczególnych kwartałach 2014 roku. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterza.

Zgodnie z art. 77b Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający z rozliczenia rocznego następuje w jednej z dwóch form:

-na wskazany rachunek bankowy podatnika,

-w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego.

Zwrot nadpłaty w gotówce Urząd Skarbowy realizuje w formie: przekazu pocztowego, lub za pośrednictwem punktu kasowego znajdującego się w tut. Urzędzie Skarbowym obsługiwanym przez INPOST FINANSE Sp. z o. o. na pisemny wniosek podatnika.

Przy zwrocie ww. punkcie kasowym podatnik obowiązany jest do osobistego zgłoszenia się do punktu kasowego w wyznaczonym przez Urząd terminie, celem odbioru nadpłaty (przy odbiorze gotówki podatnik obowiązany jest do okazania dowodu osobistego). Podatnicy, którzy zgłosili do tut. organu podatkowego numer rachunku bankowego otrzymują zwrot przelewem.

Jednocześnie informujemy, że wpłat należnego podatku dochodowego za 2014 rok należy dokonać na rachunek:

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Narodowy Bank Polski o/o Katowice

51 1010 1212 0014 9822 2300 0000

lub w punkcie kasowym INPOST FINANSE Sp. z o. o. w tut. Urzędzie (punkt kasowy czynny: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-14:30).

 

Podatniku !

Zeznanie PIT-28 oraz deklarację PIT-16A i PIT-19A możesz złożyć drogą elektroniczną. Taki sposób rozliczenia z fiskusem pozwala ograniczyć formalności do minimum oraz gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu. Szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!