wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Informacje dla podatników składających zeznania roczne za rok 2013

 

Informacje dla podatników składających zeznania roczne za rok 2013

1.

Adres urzędu:

ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

2.

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1800

wtorek-piątek od 730 do 1500

3.

Dodatkowe i wydłużone dni pracy urzędu:

 

Dzień Otwarty” - 5 kwietnia 2014 roku (sobota)

w godzinach od 900 do 1300;

29 kwietnia (wtorek) i 30 kwietnia (środa) 2014 roku

w godzinach od 730 do 1800

4

Umożliwienie przesyłania zeznań drogą elektroniczną

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Sala A, stanowisko nr 7

od 10.03.2014 do 25.04.2014 roku w godzinach od 800 do 1400

03-07.03.2014

Urząd Gminy Świerklaniec

w godzinach

od 900

do 1400

w piątki do 1300

 

10-14.03.2014

Urząd Gminy Tworóg

17-21.03.2014

Urząd Miasta Miasteczko Śląskie

24-28.03.2014

Urząd Gminy Zbrosławice

31.03-04.04.2014

Urząd Miasta Kalety

07-11.04.2014

Urząd Gminy Krupski Młyn

14-18.04.2014

Urząd Gminy Ożarowice

22-30.04.2014

Urząd Miasta Radzionków

5.

Składanie zeznań podatkowych:

 • elektronicznie bez kwalifikowanego podpisu zgodnie z instrukcją na stronie: http://www.e-deklaracje.gov.pl/jest to najszybsza forma złożenia zeznania;

 • za pośrednictwem poczty (koszt przesyłki zeznania ponosi podatnik) na adres Urzędu;

 • bezpośrednio w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatnika

 • w Urzędach Miast i Gmin wg harmonogramu

6.

Wpłaty podatku wynikającego z zeznania można dokonać:

 1. przelewem bankowym na konto nr:

90 1010 1212 3067 1122 2300 0000

Okręgowy Oddział NBP w Katowicach;

 1. przekazem pocztowym na ww. nr konta;

 2. w kasie urzędu w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku od 730 do 1400

  • w sobotę 05.04.2014 roku od 900 do 1400

  • 29 i 30 kwietnia 2014 roku od 730 do 1400

7.

Formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego:

 • na rachunek bankowy wskazany przez podatnika;

 • przekazem pocztowym – nadpłata jest wówczas pomniejszona o koszty jej zwrotu;

 • gotówką w kasie urzędu – wymagana jest adnotacja podatnika na zeznaniu oraz osobiste zgłoszenie się w wyznaczonym terminie do odbioru nadpłaty.

8.

Ostateczny termin złożenia zeznania za rok 2013

30 kwietnia 2014 roku (środa)

9.

Ważne informacje:

Celem sprawnego przekazywania nadpłat informuje się, że w przypadku zmiany numeru konta bankowego konieczne jest dokonanie aktualizacji danych na druku ZAP-3, NIP-7 lub CEIDG-1.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj. 8,80 zł podlega zwrotowi wyłącznie w kasie, na żądanie podatnika.

Nadpłata podatku wynikająca z zeznania rocznego wypełnionego rzetelnie, zgodnie z ustalonymi wymogami, nie zawierającego błędów i oczywistych pomyłek podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

 

Składając zeznanie podatkowe za rok 2013 należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim numer NIP albo numer PESEL.

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej;

 • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

 • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika.

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.

10.

Kary grożące za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego oraz konsekwencje finansowe nieterminowej zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 roku. poz. 186 ze zmianami) nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej lub zeznania podatkowego stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny

Niezapłacony w terminie płatności podatek stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

11

W Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach na Sali Obsługi Podatnika zostało uruchomione stanowisko do składania zeznań podatkowych za 2013 drogą elektroniczną, na którym samodzielnie lub przy wsparciu pracownika można przesłać swoje zeznanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Osoby zainteresowane składaniem zeznań za pośrednictwem systemu e-Deklaracje powinny przygotować:

 1. NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika)

 2. dowód osobisty

 3. zeznanie za rok 2012 lub kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012 rok

Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumieć, w przypadku:

  • PIT-36(18) poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

  • PIT-36L(8) poz. 23 albo poz. 28 lub

  • PIT-37(18) poz. 60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

  • PIT-38(8) poz. 24 lub

  • PIT-39 poz. 20 lub

  • PIT-40(17) poz. 62 lub

  • PIT-40A(17) poz. 33.

 1. informacje o uzyskanych w 2013 roku dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A itp.)

 2. dokumenty potwierdzające odliczenia.

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!