wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Wybór formularzy zeznań podatkowych
Wybór formularzy zeznań podatkowych

Wybór formularzy zeznań podatkowych

       Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i tak:

 

Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

 1. prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,

 • działy specjalne produkcji rolnej,

 1. uzyskali przychody:

 • z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umowy o podobnym charakterze,

 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z tytułu: sprzedaży udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, działalności wykonywanej osobiście),

 • ze źródeł przychodów położonych za granicą (np.: z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),

 • z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek ( w tym przychody wykazane w informacji  PIT-8C),

 1. korzystają z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych,

 2. sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

 3. są obowiązani doliczyć do swoich  dochodów dochody małoletnich dzieci (np.: rentę rodzinną)     

 

Formularz PIT-37  przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

 1.  wyłącznie uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek z tytułu:

 •  wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur lub rent krajowych,

 • dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z  tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 

 1.   nie są obowiązani do uzyskanych dochodów  doliczać dochodów małoletnich dzieci.

UWAGA :

 Informuje się ponadto, że w każdym roku są opracowywane nowe druki zeznań podatkowych, dlatego błędnym jest także dokonywanie rozliczeń za rok podatkowy 2002 na formularzach podatkowych z  lat poprzednich.

 

Rzecznik Prasowy  

Izby Skarbowej w KatowicachTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

 E-deklaracje

Krajowa Informacja Podatkowa

INFOLINIA:

 • z tel. stac.:801-055-055
 • z tel. kom.:22-330-0330

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • 32/769-92-34

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

 • 32/769-92-34
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!