wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Kilka wskazówek, o ktorych należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe
KILKA WSKAZÓWEK, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ WYPEŁNIAJĄC ZEZNANIE PODATKOWE :

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

 • zeznanie podatkowe bezwzględnie musi być podpisane we wskazanych w formularzu miejscach,

 • obliczając podatek dochodowy należy pamiętać o uwzględnieniu skali podatkowej – skala podatkowa zamieszczona w Poradniku Podatnika,  

 • wspólne opodatkowanie małżonków, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formach zryczałtowanych jest niedopuszczalne,

 • w przypadku wypełniania załączników np. PIT-D lub PIT-O należy wypełnione formularze załączyć do składanego zeznania podatkowego,

 • wydatki, których poniesienie podatnik odlicza w zeznaniu rocznym mogą być odliczane bądź od podatku bądź od dochodu – nie jest prawidłowym odliczanie tych samych wydatków od podatku i od dochodu równocześnie – szczegółowy wykaz odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku dochodowego znajduje się w Poradniku Podatnika,

 • przy obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należy pamiętać, że składki na ubezpieczenie społeczne podlegają odliczeniu od dochodu, zaś składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku,

 • przy odliczaniu wydatków zarówno od dochodu, jak i od podatku dochodowego należy pamiętać o określonych ustawowo limitach tych odliczeń – limit odliczeń na remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego określony został na okres trzyletni 2000 – 2002 – kwoty limitu podane zostały w Poradniku Podatnika

 • nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego wydatki poniesione na zakup mebli, karniszy, lamp i innych wydatków poniesionych na tego typu wyposażenie wnętrz,

 • nie podlegają odliczeniu wydatki ponoszone na dojazd dzieci do szkół wyższych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych,

 • nie podlegają odliczeniu w składanych przez rodziców zeznaniach podatkowych  wydatki związane z kształceniem dzieci w szkołach wyższych, jeżeli dziecko ukończyło 25 rok życia i samodzielnie uzyskiwało dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku oraz wymienionych w art. 28 i 30 u.p.d.o.f.

 

Sposób dokumentowania ponoszonych wydatków

Wydatki odliczane zarówno od dochodu, jak i od podatku powinny być udokumentowane z tym, że :

 • wydatki ponoszone na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywana pracą   oraz wydatki ponoszone na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego (do zajmowania którego podatnik posiada tytuł prawny ) - wymagają udokumentowania fakturami VAT potwierdzającymi dokonanie zakupu, czy wykonanie usługi, wystawionymi przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej,

 • wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – wymagają udokumentowania dowodami poniesionych wpłat,

 • wydatki ponoszone z tytułu dojazdu dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci – wymagają udokumentowania imiennymi biletami okresowymi na dojazd środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego,

 • wydatki ponoszone na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika oraz na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych  – wymagają udokumentowania dowodami potwierdzającymi poniesienie opłat,

 • Wydatki ponoszone z tytułu darowizny – jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze – wymagają  udokumentowania dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego

 

Rzecznik Prasowy  

Izby Skarbowej w KatowicachTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!