wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
42-217 Częstochowa
ul. Filomatów 18/20
Centrala: 34 329-01-00
fax:34 325-57-70

us2409@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wstrzymania postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych

Podstawa prawna

  • art. 23 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

WSTRZYMANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO LUB CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH

PRZEDMIOT SPRAWY

Wstrzymanie przez Dyrektora Izby Skarbowej jako organu nadzoru nad egzekucją administracyjną czynności egzekucyjnych lub prowadzonego przez nadzorowany  organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego, przy czym Dyrektor Izby Skarbowej może wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych niż pozostających we właściwości urzędów skarbowych wyłącznie za zgodą wierzyciela.

WARUNKI WSTRZYMANIA

Istnienie szczególnego przypadku uzasadniającego wstrzymanie postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego, a w przypadkach egzekucji należności pieniężnych innych niż pozostających we właściwości urzędów skarbowych zgoda wierzyciela.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych może być złożony w dowolnym momencie w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dyrektor Izby Skarbowej wydaje postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego w terminie 1 miesiąca. Na postanowienie w sprawie wstrzymania służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie do Ministra Finansów.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
DZIAŁ EGZEKUCJI

pok. 318

tel. 34 325-57-50 wew. 318

 Wniosek rozpatruje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ pierwszy-urzad-skarbowy-w-czestochowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!