wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Sprostowanie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Podstawa prawna

  • art. 215 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

PROSTOWANIE BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH ORAZ INNYCH OCZYWISTYCH OMYŁEK W DECYZJI WYDANEJ PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
PRZEDMIOT SPRAWY

Sprostowanie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podanie strony o sprostowanie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w decyzji powinno spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

Prostowanie błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek w decyzji wydanej przez organ podatkowy może nastąpić również z urzędu.

TERMIN ZŁOŻENIA

Ordynacja podatkowa nie określa zawitego terminu do wniesienia żądania sprostowania decyzji zawierającej oczywiste omyłki lub błędy rachunkowe, a zatem może być ono wniesione w każdym czasie po wydaniu decyzji.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy prostuje błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w drodze postanowienia. Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

PROSTOWANIE BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH ORAZ INNYCH OCZYWISTYCH OMYŁEK W DECYZJI WYDANEJ PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Dział Podatków Bezpośrednich

Pokój nr 122 - piętro I ; tel. 3246161

Referat Podatków Pośrednich

 Pokój nr 115 - piętro I ; tel. 3246155

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Podatków Majątkowych i Opłat

Pokój nr 13 - parter ; tel. 3246113  

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!