wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wydawanie zaświadczeń

Podstawa prawna

 • art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1374)

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
PRZEDMIOT SPRAWY

Wydawanie na żądanie podatnika wnioskodawcy zaświadczeń:

 • o dochodach i obrotach,

 • o niezaleganiu w podatku lub stwierdzających stan zaległości,

 • o terminowych wpłatach zobowiązań,

 • innych, np. o braku naruszenia przepisów prawa podatkowego, certyfikat rezydencji.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioskodawca składa podanie na opracowanych formularzach, zawierające:

 • dane wnioskodawcy: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, nr telefonu,

 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia,

 • podpis osoby reprezentującej podatnika.

KOSZTY I OPŁATY

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie:

 • 21 zł - dla wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, stwierdzającego stan zaległości,  

 • 17 zł - dla wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodzie, przychodzie, obrocie

 • 21   - dla wniosku o wydanie zaświadczenia, że firma (spółka) jest czynnym podatnikiem VAT

 • 17 zł -  dla wniosku o wydanie zaświadczenia – certyfikat rezydencji.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy zaświadczenie odbiera inna osoba niż Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, prokurent, należy w tut. organie podatkowym złożyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do odbioru ww. zaświadczenia.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Sala obsługi podatnika - stanowisko "Zaświadczenia". 

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - Dział rachunkowości podatkowej pok.nr 224.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!