wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Obsługa podatników składających deklaracje PCC-3

Podstawa prawna

  • art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 101, poz. 649 z późn.zm.)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
PRZEDMIOT SPRAWY
Podmiot dokonując czynności cywilnoprawnej, tj. 

- zawierając umowę sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowę pożyczki, umowę darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowę dożywocia, umowę o dział spadku oraz umowę zniesienia współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat,, umowę depozytu nieprawidłowego,

- ustanawiając odpłatne użytkowanie w tym nieprawidłowe oraz odpłatną służebność, zawierając lub zmieniając umowę spółki, ustanawiając hipotekę,

zobowiązany jest uiścić podatek od tej czynności według stawki podatku określonej w art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację PCC-3 i dodatkowo informację PCC-3/A w przypadku gdy transakcja dotyczy kilku podmiotów.

SKŁADAJĄCY
 Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnej.
TERMIN
Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!