wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony

Podstawa prawna

  • art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • art. 19 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
PRZEDMIOT SPRAWY
Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.

WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie pisemnego wniosku w sprawie wydania zaświadczenia zawierającego :

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP),

  • przedstawienie zakresu żądania wraz ze wskazaniem danych osoby zmarłej (imię i nazwisko, data zgonu, sygnatura i dzień wydania postanowienia stwierdzającego nabycie spadku),  

  • wykazanie celu wydania zaświadczenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia, bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia  lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę. Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 
WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia bądź odmowy wydania   zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Rejtana 9 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Tarnowskich Górach w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!