wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy)

Podstawa prawna

  • art. 9 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy)

 przedmiot sprawy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy).

WYMOGI I TERMINY OŚWIADCZENIA

  1. oświadczenie składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

  2. dane składającego oświadczenie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika,

  3. wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie),

  4. podatnik składa oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego.

SKUTEK PRAWNY

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie złożył oświadczenia, to opłaca podatek na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH(Z TYT. NAJMU, PODNAJMU, DZIERŻAWY)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!