wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa prawna

  • art. 44 ust. 6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

 przedmiot sprawy

Zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

WYMOGI I TERMINY  OŚWIADCZENIA

  1. zawiadomienie składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

  2. dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika,

  3. wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie),

Podatnik składa zawiadomienie do 20 lutego roku podatkowego.

SKUTEK PRAWNY

Niezłożenie rezygnacji w ustawowym terminie powoduje że, podatnik w dalszym ciągu będzie korzystał z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.  

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!