wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa prawna

  • art. 44 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

 przedmiot sprawy

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

WYMOGI I TERMINY  OŚWIADCZENIA

  1. zawiadomienie składa się do naczelnika  właściwego urzędu skarbowego,

  2. dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, nr NIP, podpis podatnika,

  3. wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie),

Podatnik składa zawiadomienie nie później niż do 20 lutego roku podatkowego.

SKUTEK PRAWNY

Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek oznacza:
  1. stosowanie tej formy wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,

  2. wpłacanie zaliczek w terminach określonych  w ust. 6,

  3. dokonanie rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

  4. stosowanie tej formy wpłacania zaliczek również w latach następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.  

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!