wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wybór kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa prawna

  • art. 44 ust. 3g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania (podatek liniowy)

przedmiot sprawy

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników, o których mowa w art. 5a pkt 20 oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, o których mowa w art. 22k ust. 11

WYMOGI I TERMINY  OŚWIADCZENIA

1.       oświadczenie składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

2.       dane składającego oświadczenie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika,

3.       wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie),

4.       podatnik składa oświadczenie nie później niż do 20 lutego roku podatkowego, a podatnik, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, składa zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

SKUTEK PRAWNY

1. Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek oznacza :

wpłacanie zaliczek w terminach określonych w art. 44 ust. 6

stosowanie tej formy wpłacania zaliczek również w latach następnych, chyba, że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek ( art. 44 ust. 3i.)  

STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!