wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podstawa prawna

  • art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

  • § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

Zawiadomienie o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

przedmiot sprawy

Zawiadomienie o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

WYMOGI I TERMINY  OŚWIADCZENIA

  1. zawiadomienie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika,

  2. jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania każdego z nich,

  3. dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika,

  4. wskazanie adresata (naczelnika urzędu skarbowego do którego kierowane jest zawiadomienie),

  5. podatnik składa zawiadomienie nie później niż 20 dnia od dnia jej założenia:

  • na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub
  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!