wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Rezygnacja z opodatkowania podatkiem liniowym

Podstawa prawna

  • art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Zawiadomienie rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym

przedmiot sprawy

Zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym

WYMOGI I TERMINY OŚWIADCZENIA

  1. zawiadomienie składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

  2. dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika,

  3. wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie),

  4. podatnik składa zawiadomienie nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego lub składa w tym terminie pisemne oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

SKUTEK PRAWNY

Brak zawiadomienia przez podatnika o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym lub oświadczenia o zastosowanie ryczałtowanych form opodatkowania w ustawowym terminie powoduje, że podatnik w dalszym ciągu opłaca podatek liniowy.

STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!