wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT

Podstawa prawna

  • art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Postępowanie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

PRZEDMIOT SPRAWY

Rozstrzygnięcie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku gdy podatnik wykazał zobowiązanie nienależne bądź w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek,

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składa skorygowaną deklarację wraz z dołączonym pisemnym wyjaśnieniem przyczyn złożenia korekty.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy: nazwa podatnika, adres siedziby, NIP,

  • wskazanie adresata (urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zapytanie),

  • treść wniosku,

  • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem okoliczności związanych z powstaniem nadpłaty,

  • podpis wnioskodawcy (osoby wyznaczonej do reprezentowania podatnika lub płatnika).

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku nie wymaga wniesienia opłaty.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę, zgodnie z art. 75 § 4 i 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Odmowa stwierdzenia nadpłaty lub stwierdzenie nadpłaty w wysokości innej niż wskazania następuje w formie decyzji.

Zwrotu nadpłaty, w przypadku wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę w innej wysokości, Urząd Skarbowy dokonuje w terminie 30 dni od dnia wydania w/w decyzji.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!