wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

Podstawa prawna

  • art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie potwierdzenia VAT-5UE

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT - R

 TERMIN ZŁOŻENIA

  1. Przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w przypadku podatników podlegających obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni i zamierzający rozpocząć w/w czynności,

  2. Przed przekroczeniem kwoty wewnątrzwspólnotowego nabycia w ciągu roku podatkowego w wysokości 50.000 zł (pod warunkiem przekroczenia w poprzednim roku podatkowym kwoty wewnątrzwspólnotowego nabycia w wysokości 50.000 zł) – w przypadku podatników innych niż podatnicy VAT czynni oraz osób prawnych nie będących podatnikami,

  3. Przed dniem dokonania pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w przypadku podatników innych niż podatnicy VAT czynni oraz osób prawnych nie będących podatnikami, zamierzających skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6 ustawy,

  4. Przed nabyciem usług, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług oraz świadczeniem usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

 TERMIN ZAŁATWIENIA

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia  zgłoszenia identyfikacyjnego. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny nie dotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!