wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zgłaszanie ogólnej liczby kas rejestrujących nabywanych przez podatnika do celów ewidencjonowania

Podstawa prawna

  • art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

  • § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1733)

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

PRZEDMIOT SPRAWY

Jednym z warunków odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest złożenie przez podatnika właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o ogólnej liczbie kas, które zamierza stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Ponadto zgłoszenie to umożliwia podatnikowi sukcesywne (co miesiąc) wprowadzanie do ewidencjonowania kas w ilości nie mniejszej niż 1/5 (w zaokrągleniu w górę) zgłoszonej liczby potrzebnych kas - § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r., poz. 930).

Zgłoszenie nie jest wymagane, jeśli podatnik zamierza stosować tylko jedną kasę rejestrującą, a zgłoszenie o miejscu instalacji kasy rejestrującej (wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania - służące nadaniu kasie numeru ewidencyjnego) złożone zostanie przez niego przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podatnik w składanym zgłoszeniu musi określić, ile kas rejestrujących zamierza nabyć i stosować we wszystkich punktach dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W zgłoszeniu należy podać adresy miejsc, w których kasy te będą używane.

 TERMIN ZŁOŻENIA

Przed dniem rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!