wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zgłaszanie fiskalizacji kasy rejestrującej

Podstawa prawna

  • § 13 ust. 1 pkt 5 i § 21 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestryjących (Dz. U. z dnia 13.03.2013 r.)

Nadanie numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej.

PRZEDMIOT SPRAWY

Zgłoszenie sfinalizowanej kasy rejestrującej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w celu uzyskania dla niej numeru ewidencyjnego.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie przez podatnika i przez prowadzącego serwis zgłoszeń wg wzorów stanowiących załącznik odpowiednio nr 3 oraz nr 7 do ww. rozporządzenia.

TERMIN ZŁOŻENIA

7 dni od dnia fiskalizacji (zainicjowanie pracy modułu fiskalnego) kasy.

KOSZTY I OPŁATY

Brak.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po zweryfikowaniu danych dotyczących zgłaszanej kasy, naczelnik urzędu skarbowego nadaje jej numer ewidencyjny (w układzie PP-PP-XXXXX/RR, gdzie PP-PP to prefiks urzędu skarbowego, XXXXX/RR numer w ewidencji kas prowadzonej przez urząd skarbowy, kolejny w danym roku). Numer ten podatnik obowiązany jest nanieść w sposób trwały na obudowę kasy.
Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zgłoszenie składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!