wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

Podstawa prawna

  • § 15 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kasy rejestrujących (Dz. U. z dnia 14.03.2013 r. )

DOKONANIE ODCZYTU MODUŁU FISKALNEGO KASY REJESTRUJĄCEJ

PRZEDMIOT SPRAWY

Dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie wniosku zawierającego następujące informacje:

  • dane podatnika, w tym nr telefonu (w celu uzgodnienia miejsca i terminu odczytu),

  • numery ewidencyjny kasy,

  • miejsce zainstalowania kasy,

  • dane prowadzącego serwis kasy,

  • podpis podatnika lub osoby go reprezentującej.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek powinien być wniesiony niezwłocznie po zakończeniu pracy w trybie fiskalnym przez kasę (po zaprzestaniu użytkowania kasy rejestrującej) lub, w przypadku awarii, przed wymianą pamięci fiskalnej kasy.

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej nie podlega opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie odczytu i sporządzenie z tej czynności wymaganego protokołu powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, po uzgodnieniu z wnioskującym terminu i liczby odczytu/ów.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej nie podlega zaskarżeniu.
Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Odczytu dokonuje się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w pokoju nr 7, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32 769-92-336

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!