wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej

Podstawa prawna

  • art. 97 ust.17-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Wydanie potwierdzenia VAT-ID1

PRZEDMIOT SPRAWY

 Wydanie potwierdzenia VAT-ID

 WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie wniosku  o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji  wewnątrzwspólnotowych VAT-ID

Zgodnie z art.169 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy wniosek będzie zawierał braki formalne, strona zostanie wezwana do ich usunięcia w terminie siedmiu dni. W przypadku niewypełnienie tego warunku w wyznaczonym terminie, organ podatkowy wydaje postanowienie o  pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA

Art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej – zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż    w terminie siedmiu dni.

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego

  2. Ministerstwo Finansów

Ośrodek Zamiejscowy Biura  Wymiany Informacji o VAT w Koninie

Ul. Poznańska 46

62-510 Konin

Uwaga ! Potwierdzenie numeru identyfikacji podatkowej VAT zagranicznych kontrahentów można  uzyskać również:

  • telefonicznie

  •  faxem

  • pocztą elektroniczną

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!