wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zawiadomienie o wyborze metody kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Podstawa prawna

  • art. 25 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397)

Zaliczki
PRZEDMIOT SPRAWY
Zaliczki kwartalne mogą wpłacać podatnicy:
  1. rozpoczynający działalność,  w pierwszym roku podatkowym za wyjątkiem tych którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,

  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,

  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo  albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości  przekraczającej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro

  1. mali podatnicy
WYMOGI OŚWIADCZENIA
  1. forma pisemna 

  2. dane składającego zawiadomienie: nazwa podatnika, adres siedziby, NIP, podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

  3. wskazanie organu (Naczelnik Urzędu Skarbowego) do którego adresowane jest zawiadomienie

  4. złożenie w organie w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego (jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – do dnia 20 lutego)

SKUTEK PRAWNY

Opłata zaliczek co kwartał (przez kwartał rozumie się kwartał roku  kalendarzowego)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!