wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o zaliczenie wpłaty/nadpłaty/nadwyżki podatku naliczonego...

Podstawa prawna

  • art. 62 § 1, art.76 § 1, art. 76b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

ZALICZENIE WPŁATY, NADPŁATY BĄDŹ NADWYŻKI PODATKU ...
PRZEDMIOT SPRAWY
Złożenie przez podatnika (płatnika) wniosku o zaliczenie wpłaty, nadpłaty bądź zwrotu podatku VAT na bieżące bądź przyszłe zobowiązania podatkowe lub istniejące zaległości podatkowe.
WARUNKI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaliczenie wpłaty, nadpłaty bądź zwrotu podatku VAT na figurujące zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe następuje z urzędu, chyba że podatnik (płatnik) wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.
Aby organ podatkowy zaliczył nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, podatnik (płatnik) powinien złożyć wniosek.
Warunkiem dokonania zaliczenia nadwyżki jest złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji VAT-7, z której wynika kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika (poz. 53).
TERMIN ZŁOŻENIA
Wniosek o zaliczenie wpłaty, nadpłaty lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powinien być złożony niezwłocznie, po dokonaniu wpłaty, powstaniu nadpłaty bądź nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
KOSZTY I OPŁATY
Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje postanowienie o sposobie zaliczenia wpłaty, nadpłaty bądź zwrotu podatku na istniejące zaległości podatkowe.
Postanowienie jest wydawane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Na postanowienie organu podatkowego służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
ZALICZENIE WPŁATY, NADPŁATY BĄDŹ NADWYŻKI PODATKU ...
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!