wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty
WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE MYLNIE DOKONANEJ WPŁATY
PRZEDMIOT SPRAWY
Przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty na prawidłowe subkonto  bądź do innego urzędu skarbowego.
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podatnik powinien złożyć w kancelarii urzędu lub za pośrednictwem poczty wniosek z prośbą o przerachowanie mylnie uiszczonej wpłaty na prawidłowe subkonto urzędu skarbowego. Jeżeli omyłkowo dokonana wpłata trafiła do niewłaściwego miejscowo urzędu, należy złożyć wniosek do urzędu, na konto którego trafiła wpłata, o przekazanie wpłaty urzędowi miejscowo właściwemu, jednocześnie zawiadamiając urząd właściwy miejscowo o mylnie dokonanej wpłacie.

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko bądź nazwa podatnika, adres zamieszkania (siedziby), kod pocztowy, NIP,

  • wskazanie organu (urzędu skarbowego), 

TERMIN ZŁOŻENIA
Niezwłocznie po dokonaniu mylnej wpłaty.
KOSZTY I OPŁATY
Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po otrzymaniu wniosku stosowne czynności księgowe podejmowane są niezwłocznie

ZALICZENIE WPŁATY, NADPŁATY BĄDŹ NADWYŻKI PODATKU ...
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!