wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o potwierdzenie wpłat dokonanych w roku podatkowym

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

WYDAWANIE POTWIERDZENIA WPŁAT DOKONANYCH W ROKU PODATKOWYM
PRZEDMIOT SPRAWY
Potwierdzenie wpłat dokonanych w danym roku podatkowym przez podatnika (potwierdzenie salda).
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podatnik powinien złożyć w kancelarii urzędu skarbowego lub wysłać pocztą wniosek z prośbą o wydanie potwierdzenia dokonanych wpłat.
KOSZTY I OPŁATY
Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Potwierdzenie wpłat dokonanych w danym roku podatkowym przez podatnika następuje w formie pisemnej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

ZALICZENIE WPŁATY, NADPŁATY BĄDŹ NADWYŻKI PODATKU ...
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!