wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wydawanie zaświadczeń
ZALICZENIE WPŁATY, NADPŁATY BĄDŹ NADWYŻKI PODATKU ...
PRZEDMIOT SPRAWY
Wydawanie na żądanie podatnika wnioskodawcy zaświadczeń:
 •   o dochodach i obrotach,
 •   o niezaleganiu w podatku lub stwierdzających stan zaległości,
 •   o terminowych wpłatach zobowiązań,
 •   innych, np. o braku naruszenia przepisów prawa podatkowego, certyfikat rezydencji
WARUNKI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca składa podanie na opracowanych formularzach, zawierające:
 •   dane wnioskodawcy: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, nr telefonu,
 •   wskazane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia,
 •   podpis osoby reprezentującej podatnika.
KOSZTY I OPŁATY
Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie:
 • 21 zł - dla wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, stwierdzającego stan zaległości,
 • 17 zł - dla wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodzie, przychodzie, obrocie
 • 21 zł - dla wniosku o wydanie zaświadczenia, że firma (spółka) jest czynnym podatnikiem VAT
 • 17 zł - dla wniosku o wydanie zaświadczenia - certyfikat rezydencji.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy zaświadczenie odbiera inna osoba niż  Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, prokurent, należy w tut. organie podatkowym złożyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do odbioru ww. zaświadczenia.

ZALICZENIE WPŁATY, NADPŁATY BĄDŹ NADWYŻKI PODATKU ...
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!