wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wyłączenie rzeczy/praw majątkowych spod egzekucji administracyjnej

Podstawa prawna

  • art. 38 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

WYŁĄCZENIE SPOD EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

PRZEDMIOT SPRAWY

Wyłączenie rzeczy lub praw majątkowych spod egzekucji administracyjnej.

PRZESŁANKI WYŁĄCZENIA SPOD EGZEKUCJI

Z żądaniem wyłączenia rzeczy lub praw majątkowych spod egzekucji może wystąpić osoba nie będąca zobowiązanym, która rości sobie prawa do tych rzeczy lub praw majątkowych . Osoba ta powinna przedstawić lub powołać dowody na poparcie swego żądana. 

Żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego nie może być zgłoszone, jeżeli z rzeczy lub prawa przeprowadzona została egzekucja przez sprzedaż rzeczy lub wykonanie prawa majątkowego.

TERMIN ZŁOŻENIA

Żądanie wyłączenia rzeczy lub praw majątkowych spod egzekucji administracyjnej może być wniesione w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub prawa majątkowego przysługuje zażalenie osobie, która złożyła żądanie. Zażalenie to wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu egzekucyjnego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dział Egzekucji Administracyjnej II Piętro Budynek Główny

Pracownicy służby wewnętrznej pok. 31, 33, 34 tel 769-92-41, 769-92-42, 769-92-43, 769-92-45, informacje o postępie w sprawie

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!