wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Karty Informacyjne
 1. K-001 Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika lub zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

 2. K-002 Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną

 3. K-003 Złożenie deklaracji PCC-3, z załącznikiem PCC-3/A w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

 4. K-004 Złożenie zeznań SD-3 oraz zgłoszenia SD-Z2 w sprawach podatku od spadków i darowizn

 5. K-005 Postępowanie w przypadku zaprzestania ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub konieczności wymiany przez serwis pamięci kasy

 6. K-006 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną nie korzystającą ze zwolnienia podatku

 7. K-007 Postępowanie w przypadku fiskalizacji kasy rejestrującej

 8. K-008 Dokonywanie zwrotów różnicy podatku od towarów i usług wynikającej z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K

 9. K-009 Zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej podatnikom korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

 10. K-010 Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004r.(VZM)

 11. K-011 Ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby duchowne

 12. K-012 Ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej

 13. K-013 Obniżenie stawki karty podatkowej

 14. K-014 Zgłaszanie przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

 15. K-015 Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

 16. K-016 Postępowanie przy załatwianiu spraw z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

 17. K-017 Stwierdzenie nadpłaty

 18. K-018 Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku

 19. K-019 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie: odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

 20. K-020 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 21. K-021 Wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania oraz prowadzeniu/ nie prowadzeniu działalności gospodarczej, inne

 22. K-022 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu

 23. K-023 Niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej w trybie art. 16 k.k.s. „CZYNNY ŻAL”

 24. K-023 Zawiadomienie: Niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej w trybie art. 16 k.k.s. - „CZYNNY ŻAL” - ZAŁĄCZNIK

 25. K-024 Nadanie numeru identyfikacji podatkowej

 26. K-025 Zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje/informacja o NIP nadanym podmiotowi

 27. K-026/2 Przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty

 28. K-027/2 Potwierdzenie wpłat dokonanych w roku podatkowymTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!